Driftinfo - Allt är OK!

BALLOU SÄKERHETSANALYS

Problematik med olika former av attacker är något som har blivit allt vanligare. Allt eftersom tekniken och programvaror utvecklas ökar också komplexiteten i nätverken och därmed ökar även antalet kända sårbarheter. Vanligtvis vidtar man åtgärder, såsom patchhantering, efter att man upptäckt en attack eller sårbarhet. Detta är inte en tillräcklig lösning på problemet för alla organisationer. Det kan vara en fördel och ibland helt avgörande att istället använda sig av proaktiva lösningar.

Vi erbjuder en proaktiv lösning

Vi på Ballou arbetar proaktivt med säkerhet. Bland annat sårbarhetsskannar vi regelbundet vår infrastruktur för att säkerställa driften. Nu kan vi även erbjuda en kostnadseffektiv tjänst där vi kan sårbarhetsskanna era servrar och applikationer. Vi arbetar med ett automatiserat sårbarhetssystem, HIAB (hacker-in-a-box). Det innehåller en sårbarhetsskanning för nätverk och en webbapplikationsskanning. Det här systemet möjliggör för organisationer att bedöma och hantera sårbarheter. Snabbt och enkelt identifierar HIAB sårbarheter på servrar, arbetsstationer och andra enheter som är anslutna till ett nätverk.

Bild

Säkerhetsskanning kan utföras på servrar (virtuella eller fysiska), brandväggar och annan IP-baserad utrustning. Skanningen innebär att vi identifierar, verifierar och klassificerar sårbarheter. Detta hanteras fullt ut av Ballous tekniska experter. Efter skanningen är slutförd erhåller ni en utförlig rapport av vad som upptäckts. Om ni vill ha hjälp med att tolka sårbarheter som upptäckts och få rekommendationer på vilka tekniska lösningar som finns kan ni göra en tilläggsbeställning. Ni kan då få en manuell rapport där vi tolkar resultatet, prioriterar och rekommenderar lösningar. Som helhet kan vi alltså erbjuda er en kombination av teknisk skanning och automatisk rapport tillsammans med en analys och rekommendation från våra experter.

Vi utgår från att informations- och IT-säkerhetsarbetet ska vara verksamhetsdrivet där vår tjänst syftar till att stärka er IT-säkerhet genom att vi identifierar, verifierar och rapporterar era sårbarheter och hot på ett användarvänligt sätt.


but-order


EXEMPEL FRÅN RESULTATRAPPORTEN

säkerhetsanalys

outpost24-logo

 
 
  • FÖLJ OSS
    VI ÄR SOCIALA

    RSS Ballou

  • Logga in - Webbmailen